Walang tigil ang ulan | Fmaj7 C | Bsus4 Esus4, Am7 | Gm7 C7(b9) (half bar) |
at nasaan ka, araw
Napano na ang pag-ibig, nasan ka? | Fmaj7 G/f | Em7 , (Am7 Abm7) Gm7 Bb/c | Fmaj7 G/f | Em7 , A7(b9) |
Wala na bang nananatiling pag-asa
Nakapagtataka, saan ka napunta? | Dm7 | F/g |

Hindi ka ba napapagod, | Ebmaj7 | Gm7 | Cm7 | Ab Fm7 | Ab/bb |
O di kaya’y nagsasawa
Sa ating mga tampuhan, | Ebmaj7 | Gm7 | Cm7 | Ab Fm7 | Ab/bb |
Walang hanggang katapusan.